Els alumnes de Criminologia de la UIC podran realitzar pràctiques en centres, programes i serveis de prevenció i seguretat de Catalunya

La UIC col·labora amb l’Associació Catalana de Criminòlegs en matèria de formació


Alumnes de la llicenciatura de segon cicle de Criminologia de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) podran realitzar pràctiques en centres, programes i serveis de prevenció i seguretat de Catalunya, a partir del segon any de llicenciatura. Aquest programa de pràctiques és fruit d’un conveni que es va establir el passat 20 d’octubre entre la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques de la Universitat i l’Associació Catalana de Criminòlegs (ACC).

La finalitat d’aquest acord és que els alumnes completin la formació acadèmica amb l’adquisició de coneixements específics i propis de la Criminologia i pugin tenir accés a la investigació empírica sobre el fenomen de la delinqüència.

A la firma del conveni van estar presents el Dr. Javier Junceda Moreno, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques, i el Sr. David Cuaresma, president de l’Associació Catalana de Criminòlegs (ACC).


Els alumnes que optin per realitzar les pràctiques acadèmiques, tindran un tutor assignat en la Facultat i també en el centre que realitzin les pràctiques, que s’encarregarà de programar, coordinar i supervisar el desenvolupament de la seva praxis.


Sobre la UIC


La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) va néixer el 1997 amb l’objectiu d’oferir una formació universitària integral de qualitat i de promoure la investigació per servir a la societat. Lligada al món empresarial i amb un marcat caràcter internacional, imparteix un total de 14 graus més una llicenciatura de 2ºcicle en Criminologia i més d’un centenar de postgraus en els seus dos campus ubicats a Barcelona i Sant Cugat del Vallès.


Sobre l’Associació Catalana de Criminòlegs


L'Associació Catalana de Criminòlegs (ACC), d'àmbit català i amb seu a la ciutat de Barcelona, va néixer el 1993 amb la finalitat d'agrupar els professionals de la Criminologia i divulgar-ne el coneixement científic de caire criminològic. En el decurs de l'any, l'ACC organitza i participa en cursos, conferències, jornades i congressos i manté contactes amb entitats i organismes per millorar el desenvolupament professional del criminòleg i afavorir la investigació en aquesta matèria.

No hay comentarios:

Publicar un comentario