Reunió amb el Conseller d'Interior

Seu del Departament d'Interior

El passat 27 d’octubre la Junta de l’ACC va mantenir una entrevista amb el Conseller d’Interior, l’Hble. Sr. Felip Puig, acompanyat pel Secretari General del Departament, el Sr. Xavier Gibert. A aquesta reunió va assistir el Diputat de CiU el Sr. Ferran Falcó.


Per la seva part l’ACC va estar representada pel seu president, el vicepresident segon i un vocal: David Cuaresma, Albert García i Daniel Limones, respectivament.


L’acte es va perllongar per espai d’uns 45 minuts, al llarg dels quals varem fer avinent al Sr. Conseller diferents propostes per donar un impuls a la professió de criminòleg i també li varem demanar el suport polític i institucional per a la creació del Col·legi de criminòlegs de Catalunya, que l’ACC va sol·licitar recentment.


Tant el Sr. Conseller com el Secretari General i el Diputat Falcó van mostrar-se molt receptius a les nostres explicacions i van demanar diversos aclariments sobre les diverses qüestions plantejades.


El Sr. Puig va adquirir el compromís de donar recolzament per avançar en la visualització de la nostra professió així com de fer contactes amb d’altres departaments del Govern del País, i també en recolzar de forma clara la creació del Col·legi.


La nostra impressió ha estat molt positiva i li volem agrair a l’Hble. Conseller d’Interior el temps i, especialment, l’atenció i el tracte tant proper que ens ha dispensat tant ell com els senyors Gibert i Falcó.


En el curs de la reunió li varem lliurar un dossier amb diversos documents explicatius de la tasca duta a terme per l’ACC, també un recull exemplificatiu de la professió de criminòleg així com del disseny curricular dels estudis de grau a les universitats catalanes.
Finalment us adjuntem un enllaç a la carta de presentació que encapçalava aquest dossier.

No hay comentarios:

Publicar un comentario